aktualne

Priemyselné komíny

Tenkostenné konštrukcie

Statické posudky

Diagnostika
a revízie stavieb

Obytné budovy

O spoločnosti

avatar

Spoločnosť ML VALUE spol. s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

V januári 2013 sa stala dobrovoľným členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Letovanec je autorizovaný stavebný inžinier v odbore statika stavieb. Projekčnej činnosti sa venuje už od roku 1995. Samostatne vypracoval množstvo odborných posudkov, diagnostiky stavebných konštrukcií a statických výpočtov v občianskej a industriálnej oblasti.

badge

Poslaním spoločnosti ML VALUE spol. s.r.o. je poskytnúť zákazníkom komplexný, odborný a kompetentný statický výpočet, posudok, revíziu a diagnostiku konštrukcií podľa požiadaviek zákazníka v súlade s platnou legislatívou SR. Osobný, odborný a promptný prístup k zákazníkovi vždy vytvára dôveryhodný vzťah a spokojnosť pre obe strany.

Kontakt

logo

ML VALUE spol. s r.o.

Tupolevova 1

851 01 Bratislava

Tel.: 02/2074 6280

Mobil: 0948 551 443

Email: info@mlvalue.sk

IČO: 46 952 489

DIČ: 2023679834

IČ DPH: SK 2023679834

Portfólio